Super KING

Ceza ve Koz oyunlarından oluşur, toplam 20 el oynanır ve her oyuncu üç ceza, iki koz oyunu oynar.

  • Available for
Rıfkı olarak bilinen bu oyunla eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Nasıl Oynanır?

Başlarken bütün kağıtlar dağıtılır ve ilk oyuncu eline bakarak ne tür bir oyun oynanacağına (koz mu ceza mı, ceza ise hangi ceza) karar vererek tabloda belirtir. İlk kağıdı atarak oyunu başlatır. Koz oyunlarında amaç mümkün olduğu kadar çok el almak, ceza oyunlarında ise belirlenen cezalı kağıdı ya da kağıtları almamaktır.

CEZA OYUNLARI
King'de toplam 6 ceza oyunu vardır: El almaz, kupa almaz, kız almaz, erkek almaz, son iki ve rıfkı. Her cezadan ikişer adet oynanır. Bu cezaların hepsinin ayrı puanı vardır ve oyuncuların eksi hanelerine yazılır.

El Almaz
Bu oyunda amaç hiç el almamaktır. Yere atılan en büyük kağıt o eli alır. Ceza oyunlarında koz yoktur. El almaz oyunlarında alınan her el -50 altındır.

Kupa Almaz
Bu oyunda amaç Kupa serisinden hiç kağıt almamaktır. Elinde yerde dönen kağıttan olmayan oyuncunun Kupa atması zorunludur. O zaman o eli alan o Kupa'yı da almış olur. Oyunda Kupa çıkana kadar hiç kimse bir ele Kupa ile başlayamaz. Ancak Kupa çıktıktan sonra ise her oyuncu kupa atabilir. Kupa almaz oyununda ele alınan her kupanın cezası -30 altındır.

Kız Almaz
Bu oyunda amaç kızları almamaktır. Bir oyuncunun elinde yerde dönen kağıttan yoksa ve kız varsa atması zorunludur. O zaman o eli alan o kızı da alır. Yerde as veya papaz varsa, elinde o serinin kızı olan oyuncunun kızı atması zorunludur.Kız almaz oyununda her kız -100 altındır.

Erkek Almaz
Bu oyunda amaç erkekleri, yani papaz ve valeleri almamaktır. Bir oyuncunun elinde yerde dönen kağıttan yoksa ve vale veya papaz varsa atması zorunludur. O zaman o eli alan o erkeği de alır. Yerde erkekten yüksek bir kağıt varsa, elinde o serinin erkeği olan oyuncunun o erkeği atması zorunludur. Erkek almaz oyununda her erkeğin cezası -60 altındır.

Son İki Almaz
Bu oyunda amaç, son iki eli almamaktır. Son iki ele kadar dönen elleri kimin aldığı önemli değildir. Son iki oyununda iki elden her biri -180 altındır.

Rıfkı Almaz
Rıfkı olarak adlandırılan kağıt, Kupa papazıdır. Dolayısıyla bu oyunun amacı Kupa papazını almamaktır. Aynı Kupa Almaz'da olduğu gibi Rıfkı'da Kupa düşene kadar kimse Kupa atamaz. Elinde yerdeki kağıttan olmayan oyuncunun elinde Rıfkı varsa atması zorunludur. Bu durumda o eli alan oyuncu Rıfkı'yı da almış olur. Rıfkı'nın puanı -320 altındır.

KOZ OYUNLARI
King'de de bütün koz oyunlarında olduğu gibi kozu sırası gelen oyuncu belirler. Amaç en fazla eli toplamaktır. Bir oyuncunun elinde yerdeki kağıttan yoksa koz atar ve o eli alır. Ancak o kağıttan başka bir oyuncuda da yoksa ve elinde daha büyük bir koz varsa onu atarak eli alır. Koz yükseltmek zorunludur. Yine bütün kozlu oyunlardaki gibi yere koz düşmeden koz atılamaz. Koz oyunlarında alınan her elin puanı +50 altındır ve oyuncunun artı hanesine yazılır.

Gizlilik Politikası


1. Taraflar
İşbu sözleşme SuperCengel.com'un sahibi ile "Üye" veya "Kullanıcı" olan kişi arasında, "Üye"nin veya "Kullanıcı"nın işbu sözleşmeyi anladığını ve kabul ettiğini beyan ettiğine yönelik olarak gerçekleştirdiği elektronik onayı ile yürürlüğe girmiştir.
2. Tanımlar
Hizmet/Hizmetler: Site içerisinde "Üye"lere "SuperCengel.com" tarafından sunulan hizmetler ve bu hizmetlere erişebilmek amacıyla sunulan mobil uygulamalardır.
İçerik: Site ve/veya herhangi bir Web Sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, müzik rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
Kullanıcı/Kullanıcılar: "Site"ye erişen gerçek ve tüzel kişiler.
Site: Supercengel.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen "SuperCengel.com"in işbu sözleşme ile kapsamı belirlenen "Hizmetler"ini sunduğu web siteleri.
Üye/Üyeler: İşbu sözleşme koşulları doğrultusunda "Site"ye üye olan ve "Site"de yer alan içerik, uygulama ve "Hizmetler"den yararlanan gerçek ve tüzel kişiler.
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, "Site"de "SuperCengel.com" tarafından sağlanan uygulamaların "Üye" ve "Kullanıcı" tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
İşbu sözleşmenin kapsamı ise, "Site"de yer alan tüm "Hizmet", uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup "Site"de "SuperCengel.com" tarafından yapılan "Hizmetler"e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin "Üye" tarafından kabulü ile, "Üye" "Site"de yer alan ve yer alacak olan "SuperCengel.com" tarafından yapılan "Hizmetler"e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Hak ve Yükümlülükler
4.1. Üyelik
4.1.1. "Üye"lik statüsünün kazanılması için, "Üye" olmak isteyen "Kullanıcı"nın "Site"de bulunan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun "SuperCengel.com" tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Onaylanma işleminin tamamlanması ve "Üye"ye bildirilmesi ile "Üye"lik statüsü başlamakta ve "Üye" işbu sözleşme ve "Site"nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. "Üye"lik hak ve yükümlülükleri sadece "Üye"lik başvurusunda bulunan kişi üzerinde doğmakta olup "Üye" kesinlikle bu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. "Üye"lik hak ve yükümlülüklerinin hangi gerçek veya tüzel kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin "SuperCengel.com"dan talepte bulunması halinde "SuperCengel.com" elinde kullanıcı adı ve şifre bulunan gerçek veya tüzel kişinin ilgili üyelik hesabının "Üye" hak ve yükümlülüklerine sahip olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır; böyle bir durumda "SuperCengel.com"in üyelik bilgileri, üye işlemleri ve benzeri bilgiler doğrultusunda işbu madde içerisinde belirtilen kuraldan bağımsız olarak hareket etme hakkı saklıdır. "SuperCengel.com", tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan "Üye"lik başvurularını reddedebilir veya "Üye"lik başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. "SuperCengel.com"; işbu sözleşme ve "Site"de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, "Üye"lik başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, "Üye"lik başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, "Üye"nin gerçekleştirdiği işlemlerin "SuperCengel.com" için hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi sebepleri ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın "Üye"nin üyeliğine son verebilir.
4.1.2. "Üye", "Üye" ve "Kullanıcı" statülerinde iken "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu sözleşmenin hükümlerine, "Site"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.
4.1.3. "Üye"nin "Üye Profil Sayfası"na erişmek ve "Site" üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, "Üye" tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen "Üye"nin sorumluluğundadır. "Üye"nin, bu bilgilerin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "Üyeler"in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan "SuperCengel.com"un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. "Üye", kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu; bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2. "Site" Üzerinde Yer alan İçerik
4.2.1. "Üye", "SuperCengel.com"un, "Site"de yer alan her türlü, bilginin, içeriğin ve görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içerik ve ilanların internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerikler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı "SuperCengel.com"un sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
4.2.2. "Üye", "Site" üzerinden "SuperCengel.com"un kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla verilmediğini ve internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği ve gizlilik politikaları hakkında "SuperCengel.com"un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
4.2.3. "Üye", "Site" dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, hukuka uygun ve herhangi bir hak ihlali yaratmayan nitelikte olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Üye" özellikle fikri mülkiyet anlamında hak ihlali yaratan, tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik unsurlar veya çıplaklık içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek hiçbir içeriği ve bilgiyi "Site"ye yükleyemez, diğer "Üyeler"e gönderemez. "SuperCengel.com", "Üye" tarafından "SuperCengel.com"a iletilen veya "Site" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve içerikler sebebiyle "Üye"nin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. "SuperCengel.com"un sunduğu "Hizmetler"den yararlananlar, "Üyeler" ve "Kullanıcılar", yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilirler. "Üyeler"in, "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. "SuperCengel.com", dilerse "Site"de yer alan içeriklerde kısaltma, kesme gibi müdahalelerde bulunabilir. "SuperCengel.com"un bu şekilde müdahalede bulunması, "Üye"nin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. "Üye", "SuperCengel.com"un bu tür müdahalelerde bulunmasından dolayı "SuperCengel.com"u hiçbir sebeple sorumlu tutamaz, "SuperCengel.com"a karşı hiçbir hukuki talepte bulunamaz.
4.2.4. "Üye"; kendisi tarafından "Site"ye sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. "Site"ye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.5. "SuperCengel.com", "Site"de sunulan içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri "Kullanıcılar" da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve silebilir, "Üye"lerin "Site"ye yüklediği içerikleri ve "Üye"ler arasındaki "Site" üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dahil olmak üzere iletişimi her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve bu iletişimi saklayabilir. "Üye", "Site" üzerinden gerçekleştirdiği tüm iletişimi; "Site" üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ve bu iletişimi özel iletişim amacıyla kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2.6. "Üye", "SuperCengel.com" ve/veya başka bir "Üye" ve/veya bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, fikri mülkiyet haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte "Site" dahilinde veya herhangi başka bir mecrada veya herhangi bir yerde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, şarkıları, besteleri ve benzeri her türlü müzik ürününü, her türlü yazılımları ve yazılım parçalarını, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SuperCengel.com" ve "Hizmetler" ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "SuperCengel.com" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4.2.7. "Üye", "Site"ye yüklediği resim, fotoğraf, metin ve videolar da dahil olmak üzere her türlü içerikle ilgili olarak "SuperCengel.com"a söz konusu içeriği başka ortama aktarma ve içerikle ilgili çoğaltma ve umuma iletim haklarının kullanım hakkını ve üçüncü kişilere bu haklarla ilgili kullanım hakkının verilmesi konusunda yetkiyi süreyle sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir.
4.2.8. "Üye"nin, "Site" dahilinde bulunan tüm yazılımların, yazılım parçalarının, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarının ve benzeri uygulamaların lisansını veya alt lisansını vermesi, satması, kiralaması, kiraya vermesi veya başka bir şekilde dağıtması kesinlikle yasaktır. "Üye", "Site" dahilinde bulunan tüm yazılımları, yazılım parçalarını, tümleşik veya ayrık medya oynatıcılarını ve benzeri uygulamaları tersine çevirmeyeceğini veya kaynak koda dönüştürmeyeceğini veya tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.3. "Site"nin Kullanımı
4.3.1. "SuperCengel.com", "Site"nin kullanımını sadece "Kullanıcı"lara ve "Üye"lere yönelik olarak ve sadece "Site" üzerinde bulunan içeriğin görüntülenmesi, "Hizmetler"le belirlenen ve ticari olmayan amaçlarla kullanılmasıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda "Site"nin her türlü kullanımına ve "Site" üzerindeki içeriğin her türlü elde edilmesine, kopyalanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve "Site" üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir:
- "Site"nin yasadışı, hileli veya ticari amaçlarla kullanılması;
- "Site"nin "Üye", "Kullanıcı" veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması;
- "Site"nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozmak, değiştirmek, tersine mühendislik yapmak amacıyla kullanılması;
- "Site" tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması;
- "SuperCengel.com"un önceden yazılı iznini alınmaksızın, "Site" veya "Kullanıcı" ve "Üye" bilgileri ve içerikleri üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trwaling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması;
4.3.2. İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında "Site"nin ve "Site" üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; "SuperCengel.com"un ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.3.3. "Üye" site üzerindeki her türlü mesajlaşma alt yapısını diğer "Üye"lere ve "Kulanıcı"lara istenmeyen ileti veya ticari ileti gönderme amaçlı olarak kullanamaz.
4.3.4. "SuperCengel.com", sağlanan "Hizmet"lerin kullanıldığı cihazlarda meydana gelebilecek donanım veya yazılım arızalarından dolayı sorumlu tutulamaz. SuperCengel.com tarafından sağlanan "Hizmet"leri kullanan "Kullanıcı"lar veya "Üye"ler buna rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
4.4. "Hizmetler"
4.4.1. "SuperCengel.com", "Site"de yer alan diğer "Hizmetler"le ilgili olarak istediği takdirde ücret belirleyebilir; böyle bir durumda "Üye"lerin ilgili "Hizmetler"den faydalanması ücretin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. Uygulamalarla ilgili ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site'nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. "SuperCengel.com" tarafından her zaman "Site" çeşitli "Hizmet"lerin ücretsiz veya indirimli olarak sunulması imkanı bulunmakta olup, "SuperCengel.com" her zaman söz konusu indirimli veya ücretsiz "Hizmet " sunumundan tek taraflı olarak vazgeçip, "Hizmet"i ücretli veya tam ücretli olarak sunmaya başlayabilir. "Site"de bu konuyla ilgili bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu "Hizmetler" bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu "Hizmetler"den değişiklikten önce faydalanan "Üye"lere de değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır. Bir "Hizmet"le ilgili olarak eksik veya ücretsiz olduğu bildirilen "Hizmetler" dışında ödeme alınmamış olması, söz konusu "Hizmet"in ücretsiz veya kısmi ödenen miktar bedelinde olduğunun kabulü sayılamaz. Bu şekilde eksik veya hiç ödememe halinde "SuperCengel.com"un ilgili "Üye"nin üyeliğine son verme hakkı bulunmaktadır.
4.4.2. "SuperCengel.com", "Hizmetler"i "Site"de belirtilen şekil ve nitelikte sunacak olup, "SuperCengel.com"un "Hizmet"in kalitesi, uygulanabilirliği, bütünlüğü, sürekliliği ve benzeri konularda herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. "SuperCengel.com", "Hizmetler"in içeriğinde ve kapsamında her zaman değişikliğe gidebilir, söz konusu değişiklikler "Site"de yayınlanma ile yürürlüğe girecektir.
5. Gizlilik
5.1. "SuperCengel.com", "Üye" tarafından "Site"ye beyan edilen "Üye" bilgilerini; işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve "Site"nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa ve kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, söz konusu yükümlülükleri ifa edebilmesi için gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir ve üçüncü kişilere açıklayabilir. "Üye", bilgilerinin "SuperCengel.com" tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.
5.2. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Site"de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, "SuperCengel.com", gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
5.3. "SuperCengel.com", "Site" vasıtasıyla "Site"ye üyelik kazanılması için kullanıcıların kendileriyle ilgili talep edilen bir takım kişisel bilgilerini (isim-soy isim, telefon, adres, e-posta adresleri gibi) "SuperCengel.com" veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılır. "SuperCengel.com" tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya "Site" üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler "SuperCengel.com" ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.
5.4. "SuperCengel.com", kullanıcılar ve kullanıcıların "Site"yi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Web Sitesi'ni kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Web Sitesi'ni hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya e-postasından veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.
5.5. "SuperCengel.com", tarafından "Site" dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, "SuperCengel.com" ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilir. "SuperCengel.com" promosyon amacıyla ve bilgi verme amacıyla "Üyeler"le e-posta da dahil olmak üzere çeşitli yollarla iletişime geçebilir.
5.6. "Üyeler" ve "Kullanıcılar", site üzerinde beğendikleri haber, yazı ya da arama sonuçlarını yakınlarına ya da arkadaşlarına gönderebilmektedir. Bu işlem yapılırken üyenin belirttiği alıcı e- posta adresi, sitenin promosyonel aktivitelerini duyurmak dışında başka amaç için kullanılmayacaktır.
5.7. "Üye" ve "Kullanıcılar"ın "Site" ile ilgili "SuperCengel.com"a ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler "Site" performansını ölçmek açısından saklanabilir.
5.8. "SuperCengel.com", yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde "Üye"nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.
6. Fikri Mülkiyet Hakları
"Site"nin (ara yüz, ilan veri tabanı, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları "SuperCengel.com"a ait ve/veya "SuperCengel.com" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. "SuperCengel.com" uygulamalarının, "Site"de yer alan bilgilerin ve "SuperCengel.com"un telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, paylaşılması, dağıtılması, sergilenmesi ve üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına "SuperCengel.com" tarafından izin verilmemektedir. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, "SuperCengel.com"un ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. "SuperCengel.com"un; "Site" ve "Site" üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
7. Sözleşme Değişiklikleri
"SuperCengel.com", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.
8. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "SuperCengel.com" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "SuperCengel.com" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "SuperCengel.com"dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "SuperCengel.com"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
10. SuperCengel.com Kayıtlarının Geçerliliği
"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "SuperCengel.com'un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, "SuperCengel.com"u yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
11. Bütünlük
İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.
12. Yürürlülük
"Üye"nin veya"Kullanıcı"nın, "Site"yi veya "SuperCengel.com" tarafından sağlanan "Hizmet"leri kullanması, onay verdiği anlamını taşımaktadır. İşbu sözleşme böylece karşılıklı olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.